Menu

Kim jesteśmy

Solidność, jak nakazuje tradycja, nowoczesność, jak wymaga przyszłość.

Zarząd Grupy Producentów Rolnych

Grupa Producentów Rolnych Suflidowo zajmuje się:

1. Uprawą ziem - Lipina

W nieco oddalonej od cywilizacji i liczącej zaledwie 150 mieszkańców
Lipinie znaleźliśmy idealne warunki środowiskowe dla chowu wolierowego.
Tu także skupia się produkcja zboża dla naszych gospodarstw.

2. Produkcją pasz

W Świerczynie znajduje się nasza mieszalnia pasz. Dzięki niej mamy możliwość sprawowania pełnej kontroli  nad kompozycją ziaren spożywanych przez nasze nioski.  Jest to gwarantem jaj wolnych od sztucznych barwników, antybiotyków i GMO.

3. Odchowalnią

Dbając o każdy etap produkcji  jaj marki „Żółte z Natury” posiadamy własne
odchowalnie piskląt. Mieszczą się one w Świerczynie i Lipinie. 

4. Produkcją jaj

Jaja marki „Żółte z Natury” to efekt naturalnej i pozbawionej chemii diety, a także niezwykle korzystnych warunków rozwoju niosek. Nasze nowoczesne kurniki wyposażamy w gniazda, grzędy, łańcuchowy system karmienia, poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej oraz przestrzeń do grzebania.

5. Sortowanią-pakowanie-sprzedaż

Integralną częścią fermy w Teresinie jest sortownia z pakownią, magazynem i chłodnią. Dzięki innowacyjnej maszynie sortującej oferujemy jaja czyste, nieuszkodzone, a przede wszystkim wolne od bakterii i drobnoustrojów. W Teresinie swoją siedzibę ma także biuro firmy, w którym grono specjalistów dba o sprawną obsługę naszych klientów, pozyskiwanie nowych kontrahentów oraz o wizerunek firmy.